Den første kontakt

Når vi modtager nye børn, sætter vi tid af til en snak med jer omkring barnet, så overgangen fra vuggestue til børnehave foregå så nemt som muligt.

Det er jer, der har det dybeste følelsesmæssige engagement i barnet, og det er jer, der kender barnets behov, problemer og vaner. Det er vores mål - i samarbejde med jer - at opbygge et trygt og tillidsfuldt forhold, således vi kan få del i jeres viden og erfaringer omkring barnet. Det er vigtigt med en gensidig åbenhed og ærlighed overfor hinanden. Vores holdninger til forældresamarbejdet vil være præget af respekt for jeres kompetence.

Vi viser rundt i huset og præsenterer det nye barn og forældre for de øvrige medarbejdere. Vi lægger stor vægt på den daglige kontakt, hvor vi fortæller, hvordan barnet har haft det, og hvad vi har lavet i løbet af dagen. 

INDKØRINGSPERIODE
Ved indkøring af nye børn forventer vi, at I har afsat tid til at være sammen med barnet i børnehaven, for at barnet skal føle sig tryg. Denne periode varierer efter barnets behov.