Om Institutionen

Labyrinten er en kommunal daginstitution under Københavns Kommune, og er fra 1. januar 2013 blevet sammenlagt med Vuggestuen Kongehuset, det er en vuggestue med samme pædagogiske leder Dorte Psilander, med særskilt anvisningspligt.

Vi samarbejder med:

  • Forældrebestyrelsen
  • Børne– og Ungeforvaltningen
  • Lokalcenter Valby
  • Pladsanvisningen
  • Pædagogisk konsulent
  • Børneklinikken Kristianiagade
  • Børnetandplejen
  • Sundhedsplejersker
  • Børnehaverne i nærmiljøet
  • Praktiserende læger

Vi er normeret til 42 børnehavebørn og en 7 børns basisgruppe med normaltbegavede børn, med diagnose indenfor det autistiske spektrum fordelt på aldersintegrerede stuer med børn fra 3-7 år i et etplanshus.

Børnehaven er beliggende i stueetagen i en af AKBs ejendomme nær ved Sjælør Station. Børnehaven er beliggende i en beboelsesejendom, fire lejligheder, der er ombygget til formålet. Labyrinten har tilknyttet en udflytterbus, som kører udflytterbørnene, på tur. 

I Labyrinten er vi 8 uddannede og 2 medhjælpere fordelt på 25 til 37 timer, køkkenassistent 4 timer, kontorassistent 6 timer, samt en gårdmand. Desuden har vi fast 2 studerende i lønnet praktik på 32,5 timer.

Børnehaven er åben fra mandag til fredag fra kl. 07:00-17.00.

BELIGGENHED OG FYSISKE RAMMER
Vores beliggenhed bærer præg af at være en byinstitution. Huset ligger lige over for Vestre Kirkegård, som er et pragtfuldt sted, med grønne omgivelser og en sø med ænder og skildpadder. Vi bruger nærmiljøet, bl.a. Karens Minde i Sydhavnen, Valbyparken, Zoologisk Have, Carlsberg og deres hestestalde, DSB, Søndermarken og div. legepladser.

Vores hus er af ældre dato og vi lægger stor vægt på børnemiljøet, at det er et rart sted at være, derfor har vi valgt en stil hvor børn/forældre og personaler føler sig velkommen, hvor billeder og dokumentation bliver præsenteret på en rolig (for øjnene) måde, vi har valgt at møbler skal være lyse, og legetøj bliver vist på en overskuelig måde, så det virker indbydende for børnene.