Introduktion

Københavns Kommune har nedsat et pædagogisk kvalitetsudvalg. Dette udvalg har udarbejdet pejlemærkerne som konkrete bud på, hvordan institutionerne kan styrke arbejdet med at højne den pædagogiske kvalitet.

Under hvert punkt har Københavns Kommune kort skitseret hvert enkelt pejlemærke. Institutionen uddybet disse (på hovedsiden) og evaluerer også løbende disse pejlemærker.