Metoder til evaluering

Vi har valgt, at vores pædagogiske sparring på tværs af stuerne i institutionen, foregår ved et refleksionsfællesskab, der er en metode hvor de enkelte stuer nedskriver en pædagogisk praksisfortælling (hvor temaet er valgt ud fra årets pejlemærke), som vi gennemgår systemisk i grupper på et årligt personalemøde, der formidles videre til forvaltningen samt vores politikere.

 

Københavns Kommune har fra januar 2014 indført metoden Tidlig Opsporing og Indsats (TOPI), hvilket er en systemisk metode, til at se på inklusionsarbejdet på de enkelte stuer og i institutionen som helhed. Vi følger Københavns Kommunes vejledninger ift. Tidlig Indsats, dvs. i januar gennemgår vi samtlige børn på stuen ud fra skemaet om tidlig indsats. Hvorpå vi gentager processen på et senere tidspunkt, så vi nøje kan følge det pædagogiske arbejde ift. inklusion, derefter inddrages forældrene (fx på vores forældresamtaler eller lignende) øvrige personaler ved et p-møde, hvor vi tilrettelægger vores pædagogiske praksis. Visionen med projekt Tidlig Indsats er at personalet kan tilgodese og styrke børnegruppen så tidligt som muligt.

 

Overordnet pædagogisk praksis bliver tilrettelagt ud fra Københavns Kommunes pejlemærker, med særligt fokus på årets valgte pejlemærke. Ligeledes arbejdes der med læreplanerne, hvor institutionen på et personalemøde vælger fokuspunkt for to år ad gangen. I 2014 er pejlemærket eksempelvis sprog og læreplanstemaet inklusion – med fokus på venskaber. Vi har valgt at koncentrere os om evalueringen af fokuspunkterne efter temaugerne året igennem. De enkelte stuer har metodefrihed, dvs. de tilrettelægger selv hvor mange temauger de afholder, hvordan de tilrettelægger den og hvordan de udfører dem. Metodefrihed er der også ift. evalueringsmodellen vi benytter os af; Hiim og HippesTegn på læring og SMTTE-modellen. De enkelte stuer vælger selv hvilken evalueringsmodel de vil benytte, derefter bliver evalueringerne løbende lagt på institutionens hjemmesider, under punktet Temauger og evalueringer.