Evalueringer

Her findes de pædagogiske evalueringer vi udarbejder i Labyrinten.

Her kan I læse om de metoder vi bruger til evaluering.