Edderkopperne

Du kan også klikke ind og læse vores evaluering af pejlemærkerfokuspunkterårets bog og temaperioder.

 

Basisgruppen – Edderkoppestuen

På edderkoppestuen har vi 6 børn med diagnose inden for det autistiske spektrum, som er kognitivt velfungerende.

Vi er tre pædagoger og en studerende på stuen.

Pernille, Christian, Mevlude og en studerende på 32,5 time. Vi har tværfaglige samarbejdspartnere i form af talepædagog og psykolog.

 

Basisgruppens arbejdsmetoder:

Basisgruppens arbejdsmetoder er funderet i begrebet anerkendelse. Vi arbejder med at styrke barnets selvværd og med barnets ressourcer. Børnene har mange forskellige ressourcer, eksempelvis er nogle gode til tal og bogstaver, konstruktion af lego, gode til at huske i vendespil, eller gode til at anvende diverse multimedier + meget mere!. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og interesser i vores pædagogiske virke og anvender motivation og positiv guidning til læring og leg.

 

Børn med autisme spektrum forstyrrelse har forskellige udfordringer, særligt i forhold til gensidigt samspil og kommunikation. Det kan eksempelvis være svært for barnet at gennemskue en legs præmisser med et eller flere børn, at vente på tur eller at kommunikere egne eller andres behov i leg.  Basisgruppens pædagogiske arbejde er inspireret af TEACCH, der arbejdes med visualisering af det kommunikative, samt strukturering af hverdagen. Ydermere anvendes flere forskellige pædagogiske metoder, samt tiltag der tilrettelægges efter det enkelte barns behov. Det er vitalt for arbejdet i basisgruppen, at tage udgangspunkt i det enkelte barns personlighed og tage udgangspunkt i barnets ressourcer og tilrettelægge pædagogikken efter barnet og ikke at barnet skal tilpasses en fast pædagogik.

Det er vigtigt at børnene har en dejlig dag, at de føler sig set og hørt og anerkendt for deres unikke personlighed. Vi har grundlæggende værdier som respekt, tillid, nærvær, imødekommenhed og åbenhed, livsglæde og humor.

 

Hverdagen:

Indtil kl. 8 er der morgenmad.

Om formiddagen laver vi forskellige aktiviteter, hvor børnene ofte er delt op i mindre grupper med en voksen.

Kl. 11.30 er der frokost med madpakker, hvor der typisk sidder 1 til 3 børn med en voksen.

kl. 12 til 13 er der stilletimer hvor vi typisk spiller, sover eller læser, bygger lego e.l. Udgangspunktet er en rolig stund på dagen. Efterfølgende er der leg inde og ude.

Kl. 14 er der frugt og efterfølgende forskellig leg/aktiviteter. (tiderne er ca. tider)

Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser, samt målene for læreplaner i vores hverdagsaktiviteter. Vi maler, tegner, klippe/klistre, bygger lego, bygger togbane, tager på små ture, spiller brætspil, er på legepladsen plus meget meget mere. Vi har også Ipad, computer og nintendo som hovedsaligt anvendes i en stilletime, som vi har lige efter frokost.

Vi er dagligt sammen med børnehaven. Hvor vi kan have et eller en lille gruppe af børn på besøg fra de andre stuer, være på legepladsen sammen, eller sommetider kan nogle af vores børn være på besøg i børnehavegrupperne om formiddagen.

 

Basisgruppe – nyt for mig og mit barn:

Nogle Forældre har forskellige forestillinger om en basisgruppe, eksempelvis om hvilke børn og voksne der er på stuen i basisgruppen, de fysiske rammer og andet. Dertil kan vi svare at vi er meget forskellige, både børn og voksne. Udgangspunktet for basispladsen er at børnene er kognitivt velfungerende, men har forskellige udfordringer som vi har en faglig viden, til at kunne give støtte, i forhold til. Nogle børn mestrer fx en del samvær med den resterende børnehave, mens andre har brug for mere ro i løbet af dagen, ligeledes er der ofte brug for forskellige former for støtte til at mestre samspil. Vi har et tæt forældresamarbejde som vi prioriterer højt.

Vi laver mange typiske ”børnehaveaktiviteter” i basisgruppen, som nævnt ovenfor.

Forældre som står i betragtning til en basisplads er altid meget velkomne til at lave en aftale og komme på besøg, så man selv kan danne sig et indtryk af os. De fleste forældre er glade for et besøg og får oftest ”afmystificeret” eventuelle forestillinger.