Trivselsvurdering – Tidlig opsporing og indsats (TOPI)

Siden 2015 har alle 0-6-års-institutioner i Københavns Kommune gennemført en obligatorisk trivselsvurdering to gange årligt.

Til vurderingen benytter vi værktøjet TOPI (Tidlig opsporing og indsats). TOPI er udviklet af Socialstyrelsen og efterfølgende blevet gjort digitalt af Rambøll. Det er et pædagogisk redskab, som hjælper det pædagogiske personale med systematisk at sikre, at ingen børn bliver overset, hvis de ikke trives. Arbejdet med trivselsvurderinger sker i tæt dialog med forældrene.

Nedenfor finder du en pjece om TOPI, som beskriver det pædagogiske formål med at lave trivselsvurderinger, samt hvordan data registreres og opbevares i systemet. Endvidere kan du læse de dokumenter og vejledninger, som institutionen arbejder med.